Essay Search

Advanced Search

Most Downloaded

Film - När lammen tystnar

Rating: 3

Description: Filmanalys - När lammen tystnar Inledning: Jag valde När lammen tystnar för att det för det första är en otroligt bra och spännande film. Men också för att om möjligt...

Litteraturhistoria

Rating: 3.5

Description: Upplysningen Intellektuell rörelse under 1700-talets senare hälft med centrum i Frankrike. Den handlar om en krets av filosofer och författare som med förnuftets och vetenskapens hjälp sökte s...

Judendomen 2

Rating: 5

Description: Judendom Att vara Jude är att ha en religiös, kulturell, historisk, social och en politisk innebörd. Judendomen är den minsta av världsreligioner. Judarna kan utöva sin religion på olika s...

Vietnamkriget 2

Rating: 3

Description: Vietnamkriget 1957-79 Kriget hade sin bakrund i det så kallade Indokinakriget 1946-54 vilket ledde till att Vietnam blev självst...

Mats Whal - Vinterviken

Rating: 5

Description: Recension av Vinterviken Titel: Vinterviken Författare: Mats Whal Huvudperson: John-john Några bipersoner: Sluggo, John-johns mamma och John-johns mormor Kort handlin...

De psykologiska perspektiven

Rating: 4

Description: De psykologiska Perspektiven Psykodynamiska Perspektivet Det psykodynamiska perspektivet är ett av de många olika sett att se på psykologi. Med det psykodynamiska perspektivet menar man att han...

Bostaden

Rating: 3

Description: Hemkunskap:Arbete om Bostad Innehåll Prolog ...

Amerikanska revolutionen 4

Rating: 3.86

Description: Amerikanska revolutionen - från koloni till världsmakt [pic] Ett arbe...

Matspjälkning 1

Rating: 4.5

Description: Ale gymnasium Biologi Labb Poria Farhang Azad Biologi B Nv3b 990518 MatSpjälkning Uppg...

Renässansen 1

Rating: 1

Description: Renässansen Renässansen och medeltiden går hand i hand, det finns inget årtal man kan peka på utan man bör betrakta renässansen som en kulturströmning under medeltiden och dess slut. Reda...