Essay Search

Advanced Search

Naturkatastrofer

  • Currently 4.50/5

4.5/5 (2 votes cast)

Översvämningar Orsakas mestadels av intensiva regnväder eller av häftig snösmältning. Starka vindar kan också driva upp havsvatten långt in över land vid låga kuster, storm flod. I tropikerna är det främst oerhörda regnmängder i samband med åskväder eller tyfoner som orsakar de värsta skadorna. På nordliga latituder, t.ex. i Sverige, orsa...