Essay Search

Advanced Search

Luftföroreningar 1

  • Currently 5.00/5

5.0/5 (1 vote cast)

LUFTFÖRORENINGARS INVERKAN PÅ MÄNNISKOR, DJUR, VÄXTER OCH MATERIAL 1 Inledning Detta arbete skall handla om vårt kanske allvarligaste miljöproblem; luftföroreningar. Jag skall uteslutande gå in på dess inverkningar på växter och djur samt material, både indirekt och direkt. Dess källor och så vidare lämnar jag åt den övriga gruppen. Försurningen som visserligen till största delen förorsak...