Essay Search

Advanced Search

Lab - Vattnets värmekapacitet 2

  • Currently 5.00/5

5.0/5 (1 vote cast)

F Y S I K L A B 2 Kurs: FYSIK A 1:2 Sammanställd av: Anders Molin Lärare: Kari Poutianen Datum: 96-04-10 BESTÄMNING AV VATTNETS SPECIFIKA VÄRMEKAPACITET Värmekapaciteten kan bestämmas för ett godtyckligt sammansatt system. I den här laborationen skall vi undersöka värmeegenskaperna för vatten. Om det ...