Essay Search

Advanced Search

Antarktis 1

  • Currently 5.00/5

5.0/5 (1 vote cast)

DJUR OCH VÄXTVÄRLDEN På Antarktis lever det endast ett litet antal landdäggdjur, men i vattnet finns det gott om liv. Där finns bland annat valar samt sälar som krabbätaren, weddellsälen och sydliga sjöelefanten. Valarna och de lite mindre fiskarna får ständigt vara på sin vakt för den omfattande fångst som bedrivs i havsområdet runt Antarktis. Man bedriver också en omfattande fångst av krill ...