Essay Search

Advanced Search

Indien 9

  • Currently 5.00/5

5.0/5 (1 vote cast)

Indien Geografi Himalaya, jordens största bergskedja, utgör i norr en 2500 km lång, 400 km bred och i medel 6000 m hög barriär mot Centralasien, inte minst ur klimatisk synvinkel. Det nordindiska slättlandet utgörs av flacka områden och ligger ca 50 m över havet. Jordmånerna varierar från ökenjordar i nordväst och bergsjordmåner i nordöst till brunjord längre söderut. Platåområdet i...