Essay Search

Advanced Search

Berlinblockaden

  • Currently 4.50/5

4.5/5 (2 votes cast)

BERLINBLOCKADEN Efter Tysklands fall den 8 maj 1945 delades Tysklnad och likaså Berlin upp i fyra okupationszoner trots att Berlin låg i den ryska zonen. Tillförseln av mat och förnödenheter till de allierades ockupationszoner i Berlin skedde främst genom motorvägar, järnvägar och särskilda luftkorridorer. Men med tanke på att de var tvungna att åka genom den ryska zonen var västmakterna posit...