Essay Search

Advanced Search

Industrialismen

  • Currently 5.00/5

5.0/5 (1 vote cast)

Industrialismen (alt.1) Förklara på vilket sätt som triangelhandeln, befolkningsökningen och jordbrukets utveckling bidrog till den industriella revolutionen. Vilka förutsättningar fanns det i Sverige för att en industriell revolution skulle äga rum? Storbritannien tyckte de hade för få råvaror och för lite makt. De åkte runt till olika länder och skapade kolonier. Dess handel började långsamt....