Essay Search

Advanced Search

Svenska demokratiseringen

  • Currently 4.50/5

4.5/5 (2 votes cast)

Sammanfattning av den Svenska Demokratiseringen Hela Sverige höll nu på att industrialiseras, och det blev det också urbanisering. Folk som tidigare hade jobbat inom jordbruket, flyttade in till städerna, där de började arbeta i fabriker. De bodde i industrisamhällen. De flesta hade det mycket dåligt, och man bodde i små baracker. Arbetarolycksfall var höga, och lönerna var låga. ...