Essay Search

Advanced Search

August Strindberg 7

  • Currently 5.00/5

5.0/5 (1 vote cast)

August Strindberg August Strindberg föddes den 22 januari 1849 i Stockholm. Fadern kom från en borgarfamilj och var ångbåtskommissionär, medan modern kom från en enkel och religiös värdshusfamilj. Strindberg betonade ofta sin proletära härkomst om vilket man kan läsa i \"Tjänstekvinnans son\" (1886) som är en självbiografi. På 1860-talet arbetade Strindberg som informator hos en förmögen läkarfam...