Essay Search

Advanced Search

Selma Lagerlöf 1

  • Currently 2.00/5

2.0/5 (2 votes cast)

Selma Lagerlöf 1858 föddes Selma Ottélia Lagerlöf på gården Mårbacka i Värmland. Hennes far hade varit löjtnant men slutade i armén och tog över gården efter sin far. Han hade stora planer , som slog fel ibland . Fru Louise var allvarligare . Selma hade fyra syskon , tre äldre och en yngre . Vid sju års ålder visste Selma vad hon ville bli . Nämligen författare . ...