Essay Search

Advanced Search

Stephen Coonts - Inkräktare från skyn

  • Currently 5.00/5

5.0/5 (1 vote cast)

Inkr„ktaren fr†n skyn. Skiven av Stephen Coonts. Jake Grafton „r en Attackpilot i Amerikanska flottan under Vietnamkriget. Han utf”r sina uppdrag och †terv„nder, precis vad han f†r betalt f”r. Under ett uppdrag mot en \"misst„nkte lastbilparkering\" (som bara var en skogsdunge) Blir hans bombf„llare d”dad av en vilsekommen kula. Detta f†r Grafton att inse det meningsl”sa i att bomba \"misst„nkt...