Essay Search

Advanced Search

Satanism 6

  • Currently 5.00/5

5.0/5 (1 vote cast)

Vad är Satanism ? Tvärtemot vad många tror är inte Satanism en spegelvändning av kristendomens lära och ett dyrkande av denna! Sant är visserligen att vår ideologi går i stark kontrast mot alla övriga etablerade religioner, men det betyder inte att vi erkänner deras teser om vad som är sant, rätt och fel, ont och gott, hat och kärlek, svar...