Essay Search

Advanced Search

Gilgamesh

  • Currently 1.00/5

1.0/5 (1 vote cast)

Litteraturhistoria Gilgamesh Berättelsen om Gilgamesh från Mesopotamien sägs vara världens äldsta epos, det skrevs med sumerisk kilskrift för nästan 5000 år sedan. Man fann verket på tolv lertavlor efter utgrävningar på 1800-talet. Tillsammans med Första Moseboken lade de grunden till all kommande litteratur som grekerna byggde vidare på och Homeros lär ha inspirerats av Gilgameshs äventyr. ...