Essay Search

Advanced Search

Industriella Revolutionen

  • Currently 5.00/5

5.0/5 (1 vote cast)

Den industriella revolutionen Vid slutet av 1700-talet hände en av dom viktigaste sakerna i världshistorian. Det var att man tillverkade varor i maskiner istället för förhand. Och det började i England Den viktigaste orsaken till den industriella revolutionen att det Engelska jordbruket förbättrades. Under 1500- talet så slog man ihop sina åkrar till jätte sto...