Essay Search

Advanced Search

medesinskcannabis

  • Currently 5.00/5

5.0/5 (1 vote cast)

CANNABIS I MEDICINSK SYFTE. Introduktion;Jag har valt att arbeta om cannabis i medicinskt syfte. Anledningen till detta är att jag tycker det är en aktuell samhälls fråga. Jag kommer bland annat ta upp lite av den medicinska cannabisens historia och bakgrund, dels vad och vilka sjukdomar den kan bota eller lindra. Sen även själva samhälls fråga i det hela - vad kan ...