Essay Search

Advanced Search

Kalla Kriget, enkelt sammanfattat

  • Currently 5.00/5

5.0/5 (1 vote cast)

Kalla Kriget Kalla Kriget - Vad? När? Varför? Kalla kriget är en benämning på den konflikt som pågick mellan västmakterna, då främst USA och kommunistländerna, främst Sovjetunionen, från andra världskrigets slut till 1990. Konflikten bestod av stora ideologiska och politiska motsättningar och ständiga hot om krig.Redan i andra världskrigets slutskede rådde stora oenigheter mellan segrarmakte...