Essay Search

Advanced Search

Agenda 21 3

  • Currently 5.00/5

5.0/5 (1 vote cast)

Bakgrund 2 Principer 2 De rika och de fattiga 3 Försurning 3 Övergödning 3 Ozon i stratosfären 4 Växthuseffekten 4 Lokal Agenda 21 5 Agenda 21 på "individnivå" 5 De fyra systemvillkoren 6 Bakgrund 1992 hade FN sin stora konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro. Vid denna konferens antogs sammanlagt fem dokument, nämligen Konventionern...