Essay Search

Advanced Search

Lab

  • Currently 5.00/5

5.0/5 (1 vote cast)

NATRIUMVÄTEKARBONAT LABORATIONUPPGIFT Att bestämma hur natriumvätekarbonat sönderdelas vid upphettning. Syftet med laborationen är att vi ska lära oss räkna ut vilken av tre olika reaktionsformler som rätt beskriver hur sönderdelningen sker. De reaktionsformlerna vi skulle utreda var: 1. NaHCO3 (s)[pic]NaOH (s) + CO2 (g) 2. 2NaHCO3 ...