Essay Search

Advanced Search

Tid - en miljöbeskrivning

  • Currently 5.00/5

5.0/5 (1 vote cast)

Tid.Det fnyste till av gas när vagnen bromsades in. Hållplatsen var kylslagen av otåligt väntande människor som skulle till att tränga sig in i konservburken som rullade runt i stan. Utanför var det nästan helt ljust nu. Endast veckor tidigare hade man vid detta klockslag ännu inte skådat dagen, utan endast kunnat urskilja morgonens början i en liten orangerosa strimma bortom den stora leden,...