Sök essä

Avancerad Sökning

Senaste uppladdade

Rösten

Kategori: Biologi | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 2

Description: Rösten För att det ska komma ljud när man pratar krävs det att luft passerar stämbanden som börjar svänga och bildar ljudvågor. Stämbanden är placerade i struphuvudet som sitter hö...

Rosor

Kategori: Biologi | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 1

Description: _4Pimpinellros: En låg vanligen knähög starkt grenad buske med talrika, tätt sittande, borstlika tornar.Bladen är små med c:a 7-11 elliptiska, sågade småblad och blommorna har cr...

Ris

Kategori: Biologi | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 3

Description: RIS Ris är ett ettärigt gräs som blir mellan 1 och 2 meter högt. Det hör hemma i i monsun Asien, där det har odlats i årtusenden. det finns en mängd olik...

Regnskogen 2

Kategori: Biologi | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 4

Description: Regnskogar Inom Brasiliens gränser ligger en tredjedel av världens regnskog, den största delen är naturligtvis Amazonas. Amazonas är hem åt hälften av alla djur och växtarter. Många av d...

Regnskogen 1

Kategori: Biologi | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 2

Description: \"Heliga Moder Jorden träden och hela naturen, är vittne till dina tankar och gärningar.\" ...

Preventivmedel

Kategori: Biologi | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 5

Description: PREVENTIVMDEL P-PILLER: Är väldigt säkert om man använder det rätt. Det hindrar ägglosningen hos kvinnor och det innehåller också ett medel som påverkar slemm...

Populationsekologi

Kategori: Biologi | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 2

Description: Populationsekologi Man brukar dela in ekologin i de tre huvudgrupperna evolutions-, populations- och systemekologi. Evolutionsekologin har individen som centrum, populationsekologin inriktar sig p...

Organismernas systematik

Kategori: Biologi | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 1

Description: Organismernas systematik Man har länge funderat på hur man ska dela in de olika organismer som finns i vår omgivning. Man har försökt dela in alla organismer i gruppe...

Organismen och miljön

Kategori: Biologi | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 3

Description: Susanna Olsson NV1A Midskogsskolan 000909 Kemi (Ekologi) ...

Olivolja

Kategori: Biologi | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 3

Description: /home/mvgplus/public_html/uppsatser_/biologi/Olivolja.doc is not a Word Document. It is probably a Rich Text Format file ...