Sök essä

Avancerad Sökning

Alkanserien (metanserien)

|
  • Currently 5.00/5

5.0/5 (1 vote cast)

KOLVÄTENAlkaner (alifatiska kolväten eller paraffiner).Alkaner är mättade kolväten, dvs de innehåller endast kol-kol- enkelbindningar. Alkaner har den generella formeln = CnH2n+2.Metan, CH4, är det enklaste kolvätet. Metan bildas i naturen genom bl. a. anaerob nedbrytning av cellulosa (växtdelar) under inverkan av bakterier. Risfält och skogsavverkning är en stor källa för metangas. I...