Sök essä

Avancerad Sökning

Systemutveckling, begrepp och trender

|
  • Currently 4.50/5

4.5/5 (2 votes cast)

Systemutveckling, begrepp och trender Krav Funktionskrav beskriver en förmåga hos ett system och innebär svaret på frågan om vem som gör vad. Egenskapskrav däremot beskriver däremot alla systemets olika ”sidor”, utom just själva funktionen, förmågan. Med detta menas systemets användbarhet, drift och funktion m.m. Jag anser att lättast av dessa att hitta är funktionskraven, för kravet på en funk...