Sök essä

Avancerad Sökning

Cellens delar och deras funktioner

|
  • Currently 3.50/5

3.5/5 (2 votes cast)

Cellens Delar (Och deras funktioner) [pic] Cellens uppbyggnad. Cellembranet: En tunn hinna med små hål i. Reglerar in- och uttransport av ämnen i cellen. Ribosomerna: De sköter tillverkningen av nytt material i cellen. I cellkärnan: Kromosomerna och arvsmassan finns där. I cellplasman: Där sker cel...