Sök essä

Avancerad Sökning

Populationsekologi

|
  • Currently 2.00/5

2.0/5 (3 votes cast)

Populationsekologi Man brukar dela in ekologin i de tre huvudgrupperna evolutions-, populations- och systemekologi. Evolutionsekologin har individen som centrum, populationsekologin inriktar sig på förändringar i olika grupper av individer. I systemekologin inriktar man sig på individers och populationers beroende av sin ormgivning. Populationens storlek Storleken på en population kan bero p...