Sök essä

Avancerad Sökning

Ris

|
  • Currently 3.00/5

3.0/5 (1 vote cast)

RIS Ris är ett ettärigt gräs som blir mellan 1 och 2 meter högt. Det hör hemma i i monsun Asien, där det har odlats i årtusenden. det finns en mängd olika sorters ris. De kan delas in i två olika grupper, vanligt ris el. sumpris och bergris. Sumpris behöver mycket fuktighet och odlas antingen i naturliga sumpmarker el. konstbevattnade terrassodlingar, där sko...