Sök essä

Avancerad Sökning

Skärgården

|
  • Currently 5.00/5

5.0/5 (1 vote cast)

Skärgården INTRODUKTION Med skärgård menas ett område bestående av öar, holmar, skär, kobbar, bränningar och grynnor. Sådana områden skapades genom att inlandsisen, vid dess tillbakadragande, slipade klipporna släta. Isen slipade stenarna från norr till söder vilket gjorde att vi idag har klippor släta på nordsidan och omgivna av morän på sydsidan. Runt...