Sök essä

Avancerad Sökning

Boverket

|
  • Currently 4.00/5

4.0/5 (1 vote cast)

[pic] Boverket är en nationell myndighet som bildades den 1juli år 1988 på uppdrag från regeringen och fick då tre punkter att arbeta för som jag redogör nedan. Boverket arbetar med samhällsplanering, stadsutveckling, boende och byggande i landet. Boverket strävar efter att människorna i vårt land ska få ett så bra vardagsliv i ett hållbart samhälle. De punk...