Sök essä

Avancerad Sökning

Biologi

Reumatism

|

Reumatism

Kategori: Biologi | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 1

Description: Inledning & Frågeformulering:Jag valde det här ämnet för att jag är något någorlunda intresserad av det här och samtidigt för att vi inte lär oss någonting om det i skolan med mera. S...

Boxer

|

Boxer

Kategori: Biologi | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 1

Description: [pic] Ett arbete av Moa Johansson 2006 Innehåller: s. 2 ...

Njurarna

|

Njurarna

Kategori: Biologi | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 1

Description: NjurarnaNjurarna - Blodet reningsverkOm vårt blod inte skulle renas från avfall så skulle vi inte överleva. Njurarnas viktigaste uppgifter är att ta bort avfall från blodet och reglera mä...

Nervsystemet

|

Nervsystemet

Kategori: Biologi | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 1

Description: NervsystemetMänniskans nervsystem är ett komplext kommunikationsnät som består av två system som är sammankopplade med varandra, dessa är det Centrala ne...

GMO - växter

|

GMO - växter

Kategori: Biologi | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 1

Description: Hur händer det? | | |[pic] | | | | ...

GMO - Växter - Arb

|

GMO - Växter - Arb

Kategori: Biologi | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 1

Description: GMO i våra kök! [pic] AV: Jaanice Windelberg 2006-12-25 ...

Växthusgaser

|

Växthusgaser

Kategori: Biologi | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 1

Description: VäxthusgaserDet viktigaste växthusgaserna som människan tillför atmosfären är koldioxid, metan, dikväveoxid och freoner. Sedan man har börjar med industrier så har mängderna av gaserna...

fobier

|

fobier

Kategori: Biologi | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 1

Description: INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning....................... s.2Inledning.................................. s.2Frågeställning.......................... s.2Metod....................................

Regnskogen

|

Regnskogen

Kategori: Biologi | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 3

Description: Regnskogen, en hotad skog Regnskogen är ett av världens största ekosystem som ligger som ett brett bälte kring ekvatorn. Regnskogarna finns främst i Centralamerika, Västindien, norra halvan a...

En köttbulles väg från munnen till anus

|

En köttbulles väg från munnen till anus

Kategori: Biologi | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 4

Description: En köttbulles väg från munnen till anusDu börjar med att stoppa en köttbulle i munnen. Du tuggar ner den till mindre bitar med hjälp av tänderna. Saliven gör det lättare att tugga sönder k...
Syndicate content