Sök essä

Avancerad Sökning

Data

Datorskärmar

|

Datorskärmar

Kategori: Data | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 1

Description: 1. Monokroma skärmar Enkelt uttryckt kan din bildskärm visa mönster, tecken och färger tack vare att den är uppbyggd av en mängd små punkter, som sitter tätt, tätt ihop, och som kan belysas ...

Internetreklam

|

Internetreklam

Kategori: Data | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 5

Description: Internetreklam och Internethandel Jag har valt att ha internetreklam och internethandel som mitt arbete p.ga att internethandel intresserar mig mycket och internetreklam hör...

PC-spel

|

PC-spel

Kategori: Data | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 3

Description: Dataspels kategorier. Ett special Arbete om PC spel. Av. Daniel Persson EC3be Inledning. Dataspel vet nog alla vad...

Datorn tar över samhället

|

Datorn tar över samhället

Kategori: Data | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 3.57

Description: Syfte Datorerna håller på att ta över vårat samhälle och snart finns det inte en arbetsplats där man inte kommer i kontakt med en dator. Jag har tänkt mig...

Intelligenta agenter

|

Intelligenta agenter

Kategori: Data | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 2

Description: [skola] [datum] [institution] PM om Intelligenta system för praktisk användning - av [förf...

Minnen

|

Minnen

Kategori: Data | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 5

Description: Klassifikation av minnen Minnen kan delas upp i primärminnen och sekundärminnen med avseende på datas åtkomlighet och placering i ett datorsystem. Minnen kan även delas upp efter åtkomstprincip...

Vad är en Hacker

|

Vad är en Hacker

Kategori: Data | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 4

Description: Vad är en H@©k£® Hur allt startade De första personerna som kallades hackers var några personer på 60-talet, dessa personer var då sprida över hela världen...

Datalagen

|

Datalagen

Kategori: Data | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 1

Description: Lagstiftning DATALAGEN Datalagen kom 1973. Den är till för att skydda den enskilda människans integritet[1] i förhållande till sina medmänniskor och i viss m...

ENIAC

|

ENIAC

Kategori: Data | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 5

Description: ENIAC [pic] ETT TEKNIK ARBETE AV: MARCUS EKEBERG ...

IT-samhället

|

IT-samhället

Kategori: Data | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 5

Description: IT-samhället i en guide på 4 sidor. Inledning IT-samhället är ett vitt och mycket diffust begrepp, det jag kommer att avse i denna uppsats är främst aspekter på Internet och dator...
Syndicate content