Sök essä

Avancerad Sökning

Data

Modem 1

|

Modem 1

Kategori: Data | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 4

Description: Inledning När jag först började fundera på hur detta projekt skulle se ut, hade jag tänkt ta upp de vanligaste modemtyperna och överföringssätten, ...

Windows 95

|

Windows 95

Kategori: Data | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 3

Description: 1 Därför behövs Windows 95 1.1 DOS eller Windows 3.0 1989 var det vanligast med DOS- användare. IBM och Microsoft hade i och för sig skapat ett program som kallades O...

Datasäkerhet

|

Datasäkerhet

Kategori: Data | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 2

Description: Hackers 3 Hacking - inkomstkälla 4 Juridiska aspekter 4 Fysiskt skydd 5 Placering av utrustningen 5 Kraftförsörjning 5 Brandsäkerhet 6 Statisk elektricitet 6 Säkerhet i Novell n...

Fiberoptik 1

|

Fiberoptik 1

Kategori: Data | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 3

Description: Fiberoptik Ljus som går från ett medium till ett annat, bryts. Hur mycket strålarna bryts bestäms av ämnenas optiska täthet. Glas har större brytningsindex ä...

Kretskort

|

Kretskort

Kategori: Data | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 3

Description: Kretskort Ett kretskort är egentligen bara en hög med plast, metal och avancerade komponenter, ihopsvetsade på ett genialiskt sätt för att fylla någon av de många funktioner ett kretskort kan...

Processorns historik

|

Processorns historik

Kategori: Data | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 2

Description: Kort Processorhistorik: 8088: Detta var en utav deras första datorer, den kommer ifrån 1981. Denna datorn var väldigt slö såklart. Klockfrekvensen låg på 4,77 MHz. Klockfrekvens är ett måt...

Datorns historia 3

|

Datorns historia 3

Kategori: Data | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 4

Description: Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Inledning 2 De första räknemaskinerna 2 Antikyteramaskinen 2 Wilhelm Schickard 2 Blaise Pascal 2 Gottfried Leibniz 2 Dr...

Internet 3

|

Internet 3

Kategori: Data | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 3

Description: |Internet | | | |Inledning ...

Modemkommunikation

|

Modemkommunikation

Kategori: Data | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 2

Description: Modemkommunikation. I bšrjan pŒ 70-talet kom i USA de fšrsta modemerna pŒ marknaden. Fšr uppringda fšrbindelser var hastigheten lŒg, ²300 bps och prestanda Šnnu lŠgre. Ett behov fanns at...

Virus

|

Virus

Kategori: Data | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 1

Description: Nya farliga virus upptäcks varje dag! D et är faktiskt sant. Nya virus av olika sort upptäcks varje dag på datorer runt om i världen....
Syndicate content