Sök essä

Avancerad Sökning

Kemi

Lab

|

Lab

Kategori: Kemi | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 2

Description: Labrapport Kemi B- "Lösligheten för kalciumhydroxid" Jenny Arkevall Nv2B Syfte: Lösligheten för kalciumhydroxid i vatten skulle bestämmas. Vi skulle ...

Aluminium

|

Aluminium

Kategori: Kemi | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 1

Description: Aluminium Namn: Aluminium Kemisk beteckning: Al Atomnummer: 13 Utseende: Silverfärgad Atommassa: 26,981538 u Smältpunkt: 660,33º C Kokpunkt: 2519º CUpptäc...

Vittring av byggnader

|

Vittring av byggnader

Kategori: Kemi | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 2

Description: Vittring av byggnaderFrån fabriker och bilar kommer det ut avgaser, i avgaserna finns det bland annat kvävedioxid, svaveloxid och koldioxid. När de kommer upp i molnen där d...

Labbrapport med ester

|

Labbrapport med ester

Kategori: Kemi | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 1

Description: LabbrapportMateriel: 2 provrör, provrörsställ, bägare (400 ml) och glasstav. Kemikalier: Myrsyra, Etanol och koncentrerad svavelsyra. Vi började med att ta fram all materiel och kemikalier. Sed...

Kemilabb - Neutralisation

|

Kemilabb - Neutralisation

Kategori: Kemi | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 2

Description: Neutralisation Lukas Blom 8D 7/3-06 Magnus Begntsson ...

Labbrapport i kemi

|

Labbrapport i kemi

Kategori: Kemi | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 2

Description: LabbrapportMateriel: 2 provrör, provrörsställ, bägare (400 ml) och glasstav. Kemikalier: Myrsyra, Etanol och koncentrerad svavelsyra. Vi började med att ta fram all materiel och kemikalier. Sed...

Syror - frågor och svar

|

Syror - frågor och svar

Kategori: Kemi | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 1

Description: Kemi1. Ge exempel på några sura ämnen som finns i våran vardagsmiljö. Svar: citronsyra, ättiksyra, vinsyra, svavelsyra saltsyra mm.2. Veta vad sura ämnen har för gemensamma egenskaper. SVAR:...

olja

|

olja

Kategori: Kemi | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 1

Description: Oljans historiaOlja har använts av människan under årtusenden, i det antika Grekland användes asfalt för att balsamera lik, och indianerna använde naturgas för ljus och värme. I bibeln st...

Lab-Kristallvattenhalt

|

Lab-Kristallvattenhalt

Kategori: Kemi | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 1

Description: [pic] Inledning Syftet med laboration 4 var att avlägsna kristallvatten från en en mängd bariumklorid och sedan komma fram till hur mycket som avlägsnats, d.v....

Lab- Molmassan hos magnesium

|

Lab- Molmassan hos magnesium

Kategori: Kemi | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 3

Description: [pic] Inledning Laborationen gick ut på att bestämma molmassan hos en exakt mängd magnesium. Genom att veta vikten hos magnesiumet, hur mycket vätgas som bi...
Syndicate content

Användar login

Sök användare

Avancerad sökning

Traineeprograms.com