Sök essä

Avancerad Sökning

Kemi

Lab

|

Lab

Kategori: Kemi | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 2

Description: Labrapport Kemi B- "Lösligheten för kalciumhydroxid" Jenny Arkevall Nv2B Syfte: Lösligheten för kalciumhydroxid i vatten skulle bestämmas. Vi skulle ...

Aluminium

|

Aluminium

Kategori: Kemi | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 1

Description: Aluminium Namn: Aluminium Kemisk beteckning: Al Atomnummer: 13 Utseende: Silverfärgad Atommassa: 26,981538 u Smältpunkt: 660,33º C Kokpunkt: 2519º CUpptäc...

Vittring av byggnader

|

Vittring av byggnader

Kategori: Kemi | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 2

Description: Vittring av byggnaderFrån fabriker och bilar kommer det ut avgaser, i avgaserna finns det bland annat kvävedioxid, svaveloxid och koldioxid. När de kommer upp i molnen där d...

Labbrapport med ester

|

Labbrapport med ester

Kategori: Kemi | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 1

Description: LabbrapportMateriel: 2 provrör, provrörsställ, bägare (400 ml) och glasstav. Kemikalier: Myrsyra, Etanol och koncentrerad svavelsyra. Vi började med att ta fram all materiel och kemikalier. Sed...

Kemilabb - Neutralisation

|

Kemilabb - Neutralisation

Kategori: Kemi | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 2

Description: Neutralisation Lukas Blom 8D 7/3-06 Magnus Begntsson ...

Labbrapport i kemi

|

Labbrapport i kemi

Kategori: Kemi | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 2

Description: LabbrapportMateriel: 2 provrör, provrörsställ, bägare (400 ml) och glasstav. Kemikalier: Myrsyra, Etanol och koncentrerad svavelsyra. Vi började med att ta fram all materiel och kemikalier. Sed...

Syror - frågor och svar

|

Syror - frågor och svar

Kategori: Kemi | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 1

Description: Kemi1. Ge exempel på några sura ämnen som finns i våran vardagsmiljö. Svar: citronsyra, ättiksyra, vinsyra, svavelsyra saltsyra mm.2. Veta vad sura ämnen har för gemensamma egenskaper. SVAR:...

olja

|

olja

Kategori: Kemi | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 1

Description: Oljans historiaOlja har använts av människan under årtusenden, i det antika Grekland användes asfalt för att balsamera lik, och indianerna använde naturgas för ljus och värme. I bibeln st...

Lab-Kristallvattenhalt

|

Lab-Kristallvattenhalt

Kategori: Kemi | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 1

Description: [pic] Inledning Syftet med laboration 4 var att avlägsna kristallvatten från en en mängd bariumklorid och sedan komma fram till hur mycket som avlägsnats, d.v....

Lab- Molmassan hos magnesium

|

Lab- Molmassan hos magnesium

Kategori: Kemi | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 3

Description: [pic] Inledning Laborationen gick ut på att bestämma molmassan hos en exakt mängd magnesium. Genom att veta vikten hos magnesiumet, hur mycket vätgas som bi...
Syndicate content