Sök essä

Avancerad Sökning

Samhällskunskap

Alkoholvanor

|

Alkoholvanor

Kategori: Samhällskunskap | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 5

Description: Alkohol Ungdomar och alkohol Fler och fler ungdomar dricker. 40 % av eleverna i årskurs 9, dricker någon gång om året. En lika stor grupp dricker ...

Abort 1

|

Abort 1

Kategori: Samhällskunskap | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 1

Description: Inledning: Det finns både skrivna och oskrivna lagar. De skrivna kan vi läsa, diskutera och förändra om vi vill. Men de oskrivna lagarna är svårare att \"se\" och hantera. De styr oss mer ä...

Arbetsmarknaden

|

Arbetsmarknaden

Kategori: Samhällskunskap | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 1

Description: Arbetsmarknaden. Från konflikt till reform. (Del 1) När Sverige gick från ett bondesamhälle, där var man ansvarade för sig själv och inte hade någon överman,...

Anarkism

|

Anarkism

Kategori: Samhällskunskap | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 1

Description: Anarkism Få ismer har lett till så stor förvirring och så många missuppfattningar som anarkismen. Sébastien Fauré definierade anarkism med orden \"Envar som reser sig mot makten och bekämpar...

Vad är alkoholism

|

Vad är alkoholism

Kategori: Samhällskunskap | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 1

Description: Vad är alkoholism? Det finns många och skiftande tolkningar av begreppet alkoholism. Den förklaring, som de flesta AA-medlemmar helst godtar, är att alkoholism är en sjukdom, en tilltagande sju...

Tunisien

|

Tunisien

Kategori: Samhällskunskap | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 1

Description: TunisienInnehållsförteckningInnehållsförteckningInformation om Tunisien, FlaggaBefolkning, Natur och klimat, Utbildning, Huvudstaden Tunis,Tunis forts, Försvar, NäringslivKarthago, HistoriaReger...

Fem frågor & egna åsikter

|

Fem frågor & egna åsikter

Kategori: Samhällskunskap | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 3.2

Description: Innehåll Sid 1 & 2 - Fem frågor till partierna . Homoadoption . Jämställdhet - Lagar och löner. . Barsebäck/Kärnkraft - vilka är för, och vilka är emot? . Trängse...
Syndicate content