Sök essä

Avancerad Sökning

Övrigt

KOMMUNIKATION I LIVETS SLUTSKEDE

|

KOMMUNIKATION I LIVETS SLUTSKEDE

Kategori: Övrigt | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 2

Description: KOMMUNIKATION I LIVETS SLUTSKEDEInledning Förhållningssätt och bemötande är grunden i all omsorg och vård. Värdegrundens principer om självbestämmande, trygghet och v...

insändare/ textkunskap

|

insändare/ textkunskap

Kategori: Övrigt | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 3

Description: Insändare Rätten att bestämma om min egen kropp. Jag förstår inte varför vissa folk fortfarande tjafsar om fri abort. Det är klart att de...

Film - Save the last dance

|

Film - Save the last dance

Kategori: Övrigt | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 4

Description: Save the last dance Filmen handlar om en tjej som heter Sara och som vill bli en ballerina. Det var hennes dröm att bli de. Sara är 17 år gammal. Men när hennes mamma dör tidigt i filmen så g...

Film - Legenden om Zorro

|

Film - Legenden om Zorro

Kategori: Övrigt | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 2

Description: LEGENDEN OM ZORRO Legenden om Zorro är redigerad av Martin Campbell som tidigare redigerat första Zorro filmen "Zorro" och den andra "Zorro - Den maskerade hämnaren" . "Precis som den...

Film - Skenbart av Peter Dalle

|

Film - Skenbart av Peter Dalle

Kategori: Övrigt | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 4

Description: Skenbart- En film om tåg [pic] [pic] [pic]"Skenbart" utspelar sig 1945, till största delen på ett tåg som går nonstop mellan Stockholm och Berlin. Ombord finns ett brokigt sällsk...

Kira Vol1: En undersökning av gränserna mellan bild och text

|

Kira Vol1: En undersökning av gränserna mellan bild och text

Kategori: Övrigt | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 5

Description: Gränser Mellan Bild och Text Tolkat via Grafisk Novell 05/16/11 Miguel Revel...

Alternativ medicin - Vad är det?

|

Alternativ medicin - Vad är det?

Kategori: Övrigt | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 2.67

Description: Studieområde 1När man talar om folkhälsa menas det allmänna hälsoläget för hela eller delar utav befolkningen. Genom att se hälsosituationen i en hel befolkning...

Den palmerska kiropraktiken

|

Den palmerska kiropraktiken

Kategori: Övrigt | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 4

Description: Den Palmerska Kiropraktiken [pic] Innehållsförteckning:1.0 Inledning 1. Syfte, sida 3 2. Frågeställningar, sida 3...

Alternativ medicin

|

Alternativ medicin

Kategori: Övrigt | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 4

Description: Studieområde 2Folkhälsan i Sverige har förbättrats på många sätt under åren. Rökningen har bland annat minskat och vi har börjat motionera mer. Däremot har ...

Alkohol och hälsa

|

Alkohol och hälsa

Kategori: Övrigt | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 3

Description: Alkohol och hälsa - hur går de ihopAtt ungdomar dricker är inte nytt. Men de e väldig vanligt bland ungdomar att dricka för de e ingen svårighet att få tag i. För de e mycket smuggel sprit/...
Syndicate content