Sök essä

Avancerad Sökning

Övrigt

Två parallella uppväxter

|

Två parallella uppväxter

Kategori: Övrigt | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 1

Description: Två parallella uppväxterAnna. Karin var en pratglad person som inte har svårt att få nya kontakter och gillar att vara bland folk och kan tycka att det är tråkigt att vara själv. Hon är env...

Elektronik rapport

|

Elektronik rapport

Kategori: Övrigt | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 5

Description: Elektronik-rapport Ljudorgel Av: Ljudorgel Sa...

Egypten - Hieroglyfer

|

Egypten - Hieroglyfer

Kategori: Övrigt | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 5

Description: Hieroglyfer(grek. hieroglyphico_s, av hiero_s 'helig' och en bildning till gly_pha 'inrista') På 300-talet efter Kristus började de hieroglyfiska skriftspråket dö ut. 100 år senare var den tot...

Egypten - Livet efter döden

|

Egypten - Livet efter döden

Kategori: Övrigt | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 1

Description: Livet efter döden Förr trodde man på livet efter döden, därför var det viktigt hur man inredde graven. Folket trodde att när en person dött så måste den genomgå ett prov för att se vart...

Kina

|

Kina

Kategori: Övrigt | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 1

Description: K I N A Geografiarbete av: Stina Arnby VT -05 [pic] [pic]KINA på traditionell kinesiska: ?? och på förenklad kinesiska: ??'F...

Pyramiderna

|

Pyramiderna

Kategori: Övrigt | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 3

Description: Pyramiderna Pyramiderna är det ända av de sju underverken som fortfarande finns kvar att se för människoögon. Pyramiderna är mer än 4500 år gamla. Då kan man fråga sej hur, hur kunde man,...

Ek

|

Ek

Kategori: Övrigt | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 1

Description: EK BeskrivningEk är ett högväxt träd med grov stam och vid krona. Barken är grov och skrovlig. Vinterknopparna sitter strödda och är trubbiga, femkantiga i omkrets, i grenspetsarna sitter de...

Marxism och Humanism

|

Marxism och Humanism

Kategori: Övrigt | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 3

Description: Människosyner Vad är en människosyn? Vad är Marxistisk människosyn? Vad är Humanistisk Mä...

Hälso-sjukvårdslagen

|

Hälso-sjukvårdslagen

Kategori: Övrigt | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 1

Description: Hälso- och sjukvårdslagen Hälso- och sjukvårdslagen, HSL är en ramlag, den anger huvudmålen för hälso- och sjukvårdens inriktning utan detaljer. Målet med lagen är en god hälsa och vå...

Barnens utveckling 0-6 år

|

Barnens utveckling 0-6 år

Kategori: Övrigt | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 1

Description: LIVSFÖRLOPPET 0-6 ÅR Vad händer i starten av livet 0-1 år?FysisktBarnet kommer ut ur modern och börjar andas. Navelsträngen klipps av och barnet måste få mat på annat sätt. Navelstumpen fa...
Syndicate content