Essay Search

Advanced Search

Search results

Sjögurkan

Rating: 5

Description: Sjögurka Det finns ca. 500 arter av sjögurkan. Sjögurkan kan bli en halv meter lång! De lever oftast på 25meters djup. De håller sig fast på bottnen med sin...

Depression

Rating: 2.5

Description: Om depression Psykiska tecken på depression Många personer tror att de aldrig kommer drabbas av depression, men så är det inte, vem som helst i vilken som helst...

Indonesien

Rating: 4

Description: INDONESIEN Geografi och Klimat Indonesien ligger i Sydostasien, mittemellan Asien och Australien(se kartan på framsidan). Landet har ett väldigt tropiskt klimat med mycket regn, 2000 - 3000 mm per...

Intifadan

Rating: 2.33

Description: INTIFADAN! Något av datumen 8 eller den 9 december 1987 brukar man ange som startpunkt för det palestinska upproret, den så kallade Intifadan. Intifadan betyder ungefär att \"resa sig upp och bo...

Kärnkraftverk 12

Rating: 4

Description: Kärnkraft Det finns två olika typer av kärnreaktorer en kallas för \"kokarreaktor\" och den andra kallas för \"tryckvattenreaktor\". En kokarreaktor tar in...

Kärnkraftverk 11

Rating: 2

Description: I\'m afraid the text stream of this file is too small to handle. ...

Nelson Mandela 2

Rating: 4

Description: Nelsons uppväxt Nelson Mandel föddes i en liten by i Syd Afrika år 1918. Byn var omringad av gröna kullar, fält och ängar. Nelsons pappa kunde varken läsa eller skriva men han var ändå chef...

Vietnamnkriget 6

Rating: 3

Description: Vietnamkriget [pic] [pic] ...

Mordet vid kungliga statyn

Rating: 4

Description: Sammanfattning Mormonism är kristendom. Kristendom är mormonism. Samma sak, fast på olika sätt - tror många. I denna rapport utreds huruvida mormonismen är en kristen lära eller ej,...

Kuwait kriget

Rating: 1

Description: 1.1 Syfte och inledning Syftet med denna uppsats är att studera Gulfkriget 1990-1991 i ljuset av USA:s inblandning men även visa hur Irak agerade. Dagens situation i mellersta östern liknar den ...