Essay Search

Advanced Search

Skogsbruk

  • Currently 5.00/5

5.0/5 (1 vote cast)

Skogsbruk I Sverige så är mer hälften av landet skog och Sverige har massor av pappers- och massabruk. Till alla dom behöver man massor av träd och Sverige har gott om träd närmare bestämt 2,5 miljarder skogskubikmeter. Om man skulle räkna om det så skulle varje svensk få ungefär 3000 träd var. Det är nog lättare att fatta hur mycket skog det finns då. Av all den...