Sök essä

Avancerad Sökning

Sökningsresultat

Energikällor 3

Kategori: Fysik | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 5

Description: Fysik projekt ----- Sveriges energikällor ----- Aron Inledning Energi är det som allt levande använder när de rör på sig, energi är värme och rörelse. I vårt kalla klimat i norden är ene...

Arvet och DNA

Kategori: Biologi | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 4

Description: Arvet och DNA DNA Läran om det biologiska arvet även kallat genetik är en av de faktorer som spelar in på hur vi ser ut och är, den andra faktorn är miljön vi lever i. Till exempel får int...

John Steinbeck

Kategori: Engelska | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 2

Description: John Steinbeck (1902-1968) [pic] John Steinbeck were borned 1902 in the Californian city Salinas. He had very early made up his mind t...

Demografi

Kategori: Geografi | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 1

Description: Hjulstaskolan Adin Imamovic Geografi – Åk 9 2009-12-15 Demografi Jorden och dess befolkning [pic] Innehållsförtecknin...

Alver och Orcher

Kategori: Övrigt | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 5

Description: Alver, Orcher & Uruk-Hai Max Malm [pic] ...

Människokroppen 3

Kategori: Biologi | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 4.25

Description: Innehållsförteckning Inledning 2 Njurar, hud och kroppens Arbetsenheter 3 Skydd och rörelse 3 Skelettet 3 Muskler ...

Ergonomi 3

Kategori: Biologi | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 5

Description: Ergonomi Vad är ergonomi? Jo, det handlar om hur bra eller dåligt man belastar sina rörelseorgan, det vill säga skelett, leder och muskler, ryggen, armar och ben. Om det är stor fysisk bel...

Polymerer

Kategori: Kemi | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 1

Description: Polymerer Polymerer är ämnen som består av flera sammansatta delar. Därav namnet som är ett grekiskt ord. Poly betyder flera och me´ros, som ordet merer kommer ifrån, betyder delar. Polymerer...

Ryska revolutionen 3

Kategori: Historia | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 1

Description: Ryska revolutionen Livegenskapen avskaffades 1861. De livegna blev behandlade som slavar utan rätt att lämna det gods de arbetade på. Men friheten från livegenskapen...

Lab - Likformig rörelse

Kategori: Fysik | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 4.33

Description: Labbrapport - Fysik \"Likformig rörelse\" Författare: Fredrik Schön Te2 Handledare: Sabina G I denna laboration ingick två olika moment som handlade om likformig rörelse. Jag skall här redog...