Sök essä

Avancerad Sökning

Best Rating

Franska revolutionen 5

Kategori: Historia | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 5

Description: Den franska revolutionen Jag kom hem idag efter att ha varit hos Johan och skrivit analysfrågorna. Jag hade sett att han skrev tre sidor och kände mig sporrad att bräcka...

Andra världskriget 11

Kategori: Historia | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 5

Description: Bakgrunder och orsaker 1925 skrev Hitler boken Mein Kampf där det bland annat stod om vad han skulle göra när han kom till makten. Han var redan då inställd på krig....

Energikällor 3

Kategori: Fysik | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 5

Description: Fysik projekt ----- Sveriges energikällor ----- Aron Inledning Energi är det som allt levande använder när de rör på sig, energi är värme och rörelse. I vårt kalla klimat i norden är ene...

Abort

Kategori: Biologi | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 5

Description: AV: Emmelie Klodner spsp 3b Vbu Högbergsskolan Svenska B, Religion A, Filosofi A Våren-03 3/10 ABORT.Jag valde ämnet abort av personliga erfarenheter. Jag har...

Hinduismen

Kategori: Religion | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 5

Description: Hinduismen*Ordet hindu betyder betyder egentligen indier. Hinduismen är Indiens religion. Omkring 83 procent av landets ca 900 miljoner invånare är hinduer. 11 procent är muslimer och de öv...

Skogshare Lepus timidus

Kategori: Biologi | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 5

Description: Kännetecken Skogsharen är relativt lik sin släkting fältharen, men det finns ett antal karakteristiska drag som skiljer dem åt. Såväl kroppsform som svans, ...

Minimoto

Kategori: Engelska | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 5

Description: Minimoto started in Japan in the seventies this sport is relatively unknown and understood here in the Sweden. Minimoto racing, also known as Pocketbike or Mini bike racing, is one of the fastest g...

Nykterhetsrörelsen på 1800-talet

Kategori: Samhällskunskap | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 5

Description: Nykterhetsrörelsen på 1800-talet Under 1800-talets första hälft blev tillgången på brännvin allt större. Hembränningen ökade kraftigt och 1850 var brännvinskonsumtionen ca 25l / person...

Den privata ekonomin

Kategori: Samhällskunskap | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 5

Description: Den privata ekonominKontant: Är när man betalar direkt med helt vanliga pengar.Kredit: Man skjuter upp betalningen, det blir också dyrare på grund utav att man måste ...

Svenska demokratiseringen

Kategori: Historia | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 4.5

Description: Sammanfattning av den Svenska Demokratiseringen Hela Sverige höll nu på att industrialiseras, och det blev det också urbanisering. Folk som tidigare hade jobbat inom jordbruket, fl...