Sök essä

Avancerad Sökning

Senaste uppladdade

Huden 1

Kategori: Biologi | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 2.5

Description: Uppbyggnad Huden består av tre skikt, överhud, läderhud och underhud. Hudens viktigaste uppgift är att skydda underliggande vävnader mot skador och uttorkning. I överhudens växtlager bildas s...

Hjärnbarken

Kategori: Biologi | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 2

Description: HJÄRNBARKEN ----------- Stora hjärnan är delad i två delar. Hjärnhalvornas yttersta del är hjärnbarken. Detta område är rent psykologiskt och man menar att det p...

Hjärnans elektriska aktivitet

Kategori: Biologi | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 4

Description: HJÄRNANS ELEKTRISKA AKTIVITET ------------------------------ Under hela en människas liv har hjärnan en ganska elektrisk akti- vitet. Man kan mäta den genom att placera elek...

Hjärnan och nervsystemet

Kategori: Biologi | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 3.67

Description: Hjärnan och Nervsystemet Inledning Hjärnan liknas ofta vid en dator. Den analyserar, registrerar, samordnar, beslutar och sänder ut si...

Hjärnan

Kategori: Biologi | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 1.67

Description: [pic] Författare: Sofie Lif Om Hjärnan Hjärnan är den mest invecklade kroppsdelen som vi har. Den väger ...

Heroin

Kategori: Biologi | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 3

Description: Heroin Av: Patrik johnsson 8c Heroin är en drog. En mycket farlig drog. Den är så farlig att den kan leda direkt till döden. Heroin introducerades som ett sorts botemedel till morfin mis...

Havet som ekosystem

Kategori: Biologi | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 4.33

Description: Havet som Ekosystem 71 % av jordens yta täcks av hav. Det gör jorden till den blåaste planeten i vårt solsystem. Trots havens utbredning bara 200 000 av jordens drygt 1 000 000 kända...

Genteknik - GMO

Kategori: Biologi | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 3

Description: Specialarbete om Genteknik/GMO Jimmy From Grupp 3B läsåret 1998/99 Konsumentföreningen Stockholms Gymnasium Handledare: Bengt Berg Sammanfattning Att göra ett specialarbete om gente...

Genteknik 4

Kategori: Biologi | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 1

Description: den 3 februari 2001 Ett inlägg i gendebatten I den här debatten ska jag reda ut begreppet genteknik och berätta ...

Genteknik 3

Kategori: Biologi | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 3.5

Description: Genteknik Nuförtiden blir det vanligare och vanligare med genteknik. Genteknik går ut på att man gör en förändring i celler, oftast gör man detta genom att t...