Sök essä

Avancerad Sökning

Senaste uppladdade

Hemligheterna

Typ av uppsats: Högstadieuppsats | Kategori: Svenska | Rating: 4.75

Description: Jag fick en uppgift att göra en novell, och detta blev resultatet. Fick MVG! ...

sverige under 1800 talet

Kategori: Historia | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 3.5

Description: Enskiftet är det skiftessystem för jorden som började genomföras i Sverige i slutet av 1700-talet och början av 1800-talet. Det innebar att man försökte sammanföra varje gårds jordegendomar t...

sverige under 1800 talet

Kategori: Historia | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 3

Description: uppstas om sverige under 1800 talEnskiftet är det skiftessystem för jorden som började genomföras i Sverige i slutet av 1700-talet och början av 1800-talet. Det innebar att man försökte sammanf...

Arkiv- och informationsvetenskap C, Arkivinformationens tillkomst, ...

Kategori: Övrigt | Typ av uppsats: A-uppsats, högskola | Rating: 3

Description: MITTUNIVERSITETET Institutionen för informationsteknologi och medier Examinator: Anneli Sundqvist Arkiv- och informationsvetenskap C Arkivinformationens tillkomst, struktur och funktion, 7, 5 högsk...

Arkiv- och informationsvetenskap C, Arkiv- och ...

Kategori: Övrigt | Typ av uppsats: A-uppsats, högskola | Rating: 3

Description: MITTUNIVERSITETET Institutionen för informationsteknologi och medier Examinator: Anneli Sundqvist Arkiv- och informationsvetenskap C, Arkiv- och informationsvetenskaplig teori och praxis, 7, 5 poän...

Arkiv- och informationsvetenskap B, tillgängliggörande

Kategori: Övrigt | Typ av uppsats: A-uppsats, högskola | Rating: 3

Description: MITTUNIVERSITETET Institutionen för informationsteknologi och medier Handledare: Göran Samuelsson Arkiv- och informationsvetenskap B, tillgängliggörande, 7, 5 poäng ...

Metoder för långtidslagring

Kategori: Övrigt | Typ av uppsats: Kandidatuppsats, högskola | Rating: 3

Description: Det har utarbetats fyra frågeställningar inom ramen för denna uppsats. Tanken med dem är att få fram alla de metoder som finns för långtidslagring för arkivmaterial, dels i analog form, dels i...

Arkivariens yrkesroll i förändring

Kategori: Övrigt | Typ av uppsats: B-uppsats, högskola | Rating: 3.5

Description: Syftet med uppsatsen är att se hur arkivarier ser på hur situationen har förändrats inom arkivverksamheten som följd av datoriseringen. Uppsatsen undersöker deras upplevelser och ställer dem i ...

kommun

Kategori: Samhällskunskap | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 1

Description: ...

Levnadsstruktur under 40-talet -En jämförelse med idag

Kategori: Historia | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 3.67

Description: BORLÄNGE KOMMUN Hagagymnasiet Höstterminen 2010 Levnadsstruktur under 40-talet -En jämförelse med idag Carol...