Sök essä

Avancerad Sökning

sverige under 1800 talet

|
  • Currently 3.50/5

3.5/5 (4 votes cast)

Enskiftet är det skiftessystem för jorden som började genomföras i Sverige i slutet av 1700-talet och början av 1800-talet. Det innebar att man försökte sammanföra varje gårds jordegendomar till en enda enhet, ett enda skifte. Redan vid mitten av 1700-talet hade man genom storskifte försökt att förenkla skiftesindelningen i Sverige. Varje jordägare skulle få sina ägor sammanlagda till så få och st...