Sök essä

Avancerad Sökning

Metoder för långtidslagring

|
  • Currently 3.00/5

3.0/5 (2 votes cast)

Det har utarbetats fyra frågeställningar inom ramen för denna uppsats. Tanken med dem är att få fram alla de metoder som finns för långtidslagring för arkivmaterial, dels i analog form, dels i digital form. Syftet med uppsatsen är även att få fram svar på vilka hot det finns mot arkivmaterialet, vad som kan skada materialet på ett eller annat sätt och göra materialet svårare att tolka eller till o...