Sök essä

Avancerad Sökning

Kandidatuppsats, högskola

Metoder för långtidslagring

|

Metoder för långtidslagring

Kategori: Övrigt | Typ av uppsats: Kandidatuppsats, högskola | Rating: 3

Description: Det har utarbetats fyra frågeställningar inom ramen för denna uppsats. Tanken med dem är att få fram alla de metoder som finns för långtidslagring för arkivmaterial, dels i analog form, dels i...

Utveckling av drivningsenhet till fräsroboten lillfräsen

|

Utveckling av drivningsenhet till fräsroboten lillfräsen

Kategori: Teknologi | Typ av uppsats: Kandidatuppsats, högskola | Rating: 2.5

Description: Sammanfattning Arbetet har utförts på företaget Prodema AB i Linköping i samarbete med företaget Rörin-spektion i Karlstad AB. Examensarbetet är den sista delen i ledet av utbildningen Högsko...

själv eller tillsammans

|

själv eller tillsammans

Kategori: Teknologi | Typ av uppsats: Kandidatuppsats, högskola | Rating: 3

Description: skrivuppgift...

LZW algorithm

|

LZW algorithm

Kategori: Data | Typ av uppsats: Kandidatuppsats, högskola | Rating: 4.5

Description: Al-Nahrain University College Of Science A RESEARCH SUBMITTED TO THE COLLEGE OF SCIENCE OF AL-NAHRAIN UNIVERSITY IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEG...

Emotionerna stolthet och skam och de divergerande multiplexa sociala banden

|

Emotionerna stolthet och skam och de divergerande multiplexa sociala ...

Kategori: Samhällskunskap | Typ av uppsats: Kandidatuppsats, högskola | Rating: 3.67

Description: En intervjustudie av tre ungdomars sociala nätverk av sociala band och dess oscillation mellan att existera på och utanför Internet The purpose of this qualitative study has been; how social bon...
Syndicate content