Sök essä

Avancerad Sökning

Övrigt

Arkiv- och informationsvetenskap C, Arkivinformationens tillkomst, struktur och funktion

|

Arkiv- och informationsvetenskap C, Arkivinformationens tillkomst, ...

Kategori: Övrigt | Typ av uppsats: A-uppsats, högskola | Rating: 3

Description: MITTUNIVERSITETET Institutionen för informationsteknologi och medier Examinator: Anneli Sundqvist Arkiv- och informationsvetenskap C Arkivinformationens tillkomst, struktur och funktion, 7, 5 högsk...

Arkiv- och informationsvetenskap C, Arkiv- och informationsvetenskaplig teori och praxis

|

Arkiv- och informationsvetenskap C, Arkiv- och ...

Kategori: Övrigt | Typ av uppsats: A-uppsats, högskola | Rating: 3

Description: MITTUNIVERSITETET Institutionen för informationsteknologi och medier Examinator: Anneli Sundqvist Arkiv- och informationsvetenskap C, Arkiv- och informationsvetenskaplig teori och praxis, 7, 5 poän...

Arkiv- och informationsvetenskap B, tillgängliggörande

|

Arkiv- och informationsvetenskap B, tillgängliggörande

Kategori: Övrigt | Typ av uppsats: A-uppsats, högskola | Rating: 3

Description: MITTUNIVERSITETET Institutionen för informationsteknologi och medier Handledare: Göran Samuelsson Arkiv- och informationsvetenskap B, tillgängliggörande, 7, 5 poäng ...

Metoder för långtidslagring

|

Metoder för långtidslagring

Kategori: Övrigt | Typ av uppsats: Kandidatuppsats, högskola | Rating: 3

Description: Det har utarbetats fyra frågeställningar inom ramen för denna uppsats. Tanken med dem är att få fram alla de metoder som finns för långtidslagring för arkivmaterial, dels i analog form, dels i...

Arkivariens yrkesroll i förändring

|

Arkivariens yrkesroll i förändring

Kategori: Övrigt | Typ av uppsats: B-uppsats, högskola | Rating: 3.5

Description: Syftet med uppsatsen är att se hur arkivarier ser på hur situationen har förändrats inom arkivverksamheten som följd av datoriseringen. Uppsatsen undersöker deras upplevelser och ställer dem i ...

Matematik i dagens samhälle

|

Matematik i dagens samhälle

Kategori: Övrigt | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 3

Description: hur matematiken används genom historien och har betydelse idag...

Psykologins 5 Perspektiv

|

Psykologins 5 Perspektiv

Kategori: Övrigt | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 4.67

Description: PSYKOLOGI A...

Filsosfi A - Kants teori

|

Filsosfi A - Kants teori

Kategori: Övrigt | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 1.5

Description: Denna uppsats handlar om filosofen Immanuel Kants teorier. Jag har också delat med mig av mina egna ställningstagande i ett fall kring en flyktingfamilj. ...

Stroke

|

Stroke

Kategori: Övrigt | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 3

Description: Uppsats om Stroke, betyg: VG+ ...

Älvsbrogsbron

|

Älvsbrogsbron

Kategori: Övrigt | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 3

Description: I can't find the name of your HOME directory SYFTE Vi har valt att arbeta med Älvsborgsbron, som går mellan Göteborgs fastland och Hisingen. Vi valde just denna för att det ...
Syndicate content