Sök essä

Avancerad Sökning

Bekäpning av brottslighet

|
  • Currently 1.00/5

1.0/5 (1 vote cast)

Bekämpning av brott Miljöpartiet För att bekämpa brott vill miljöpartiet: • Prioritera det brottsförebyggande arbetet. • Effektivisera polisverksamheten genom att renodla den d v s att anställa fler specialister och kontorspersonal som kan hantera olika sorters tillståndsärenden te x passärenden m m och på så sätt frigöra fler poliser som kan bekämpa brott. • Öka k...