Sök essä

Avancerad Sökning

Hur kan en yrkesutbildning underlätta din utveckling i arbetslivet?

Vår värld blir allt mindre, och mer uppkopplad. Och framför allt är vi alltmer beroende av vår yrkesmässiga och tekniska kompetens, som gör det möjligt för oss att uppnå resultat genom att använda våra kvaliteter på ett bra sätt.

Men även om vi går tillbaka i tiden, kan vi konstatera att det nära sambandet mellan yrkesutbildning och arbete alltid har varit avgörande för att öka sina chanser att lyckas.

Vissa tror fortfarande att framgång kommer som i ett casino online där man kan ha tur. Det är sant att det kan hända. Men oftare är det uthållighet, förberedelser och hårt arbete som ger resultat.

Och en sträng disciplin i form av ett kontinuerligt självutbildningsprojekt. Effektiviteten beror ofta, som vi kommer att se, på tillgången till innehåll och handledningsprogram på olika sätt - idag främst via webben.

Yrkesutbildning som den en gång var

Förr i tiden skedde yrkesutbildningen på fältet, det vill säga genom att man gick "till verkstaden". Det var en välstrukturerad mekanism där mästaren, oavsett vad han gjorde, tog en rad lovande ungdomar som lärlingar.
Lönen var liten och bestod oftast av endast kost och logi, men de lärde sig genom det praktiska arbetet.

Efter ett visst antal år förväntades lärlingarna kunna utföra ett arbete på egen hand. Om de gjorde det på rätt sätt, blev de "licensierade" - det vill säga de fick licens att arbeta som yrkesmän på egen hand och inte längre under en mästare.

Utvecklingen av yrkesutbildningen: läs- och skrivkunnighet

Övergången från praktisk till teoretisk undervisning skedde i och med spridningen av läs- och skrivkunnighet, som blev ett mål för upplysningstiden. När industrialismen spreds ökade läs- och skrivkunnigheten eftersom de färdigheter som krävdes för att använda maskinerna blev alltmer komplexa, och därför blev det viktigt att ha fler kunniga arbetare.

År 1870 stödde det brittiska parlamentet fullt ut utvecklingen av läs- och skrivkunnigheten bland arbetare - och det är viktigt att notera att mer specialiserade arbetare fick högre löner.

Det var då som de första offentliga skolorna kom till, och arbetarklassen började tillägna sig färdigheter genom yrkesutbildning. På så sätt tjänade de mer, tillräckligt för att bli medelklass eller bättre.

Den nya läs- och skrivkunnigheten: att överbrygga den digitala klyftan

Jämförelsen mellan vår nuvarande digitala värld och den industriella världen visar på många likheter. Återigen upplever vi samma problem: arbetstagarna måste lära sig ett nytt språk - det digitala språket - för att kunna arbeta effektivt i en ny värld som kräver dessa nya färdigheter.

Detta innebär att det är viktigt att utveckla våra färdigheter genom lämplig utbildning, för att främja vår yrkesmässiga utveckling. Att överbrygga ett av de största hindren för denna överföring - den digitala klyftan - är dock fortfarande ett mål som måste uppnås.

Man uppskattar att 60 procent av världens befolkning inte har tillgång till höghastighetsinternet - det vill säga 4 miljarder människor.

Internets möjligheter

Det har visat sig att utbyggnaden av Internet för att sprida kunskap har varit avgörande för att underlätta tillgången till yrkesutbildning och resurser över hela världen.

För att få tillgång till denna rikedom av resurser behöver du tyvärr både en ram och verktyg för att ansluta dig. Båda dessa saknas i de delar av världen som skulle behöva dem mest.

Men för den genomsnittliga och lyckliga medborgaren i ett utvecklat land är möjligheterna att få tillgång till en förstklassig utbildning och yrkesutbildning definitivt goda. Särskilt idag är människor inte längre bundna av avstånd eller tid, eftersom de kan få tillgång till nästan alla resurser omedelbart och digitalt. Ofta gratis, eller till en minimal kostnad.

Företagens stöd till utbildning

Den bästa sponsorn för din yrkesutbildning och förbättring kommer oftast från företagen själva. Företagen vet att nyckeln till en lojal, högproduktiv och kunnig arbetstagare ligger i den investering man gör i honom eller henne.

Det handlar inte bara om att erbjuda en bättre lön, utan också om att ge tillgång till en rad andra förmåner, varav yrkesutbildning är en av de viktigaste och mest effektiva.

Ofta står företagen för kostnaderna för dessa program, så arbetstagaren behöver inte investera pengar i sin utbildning. Vanligtvis stöder regeringarna företagen i denna uppgift, genom att ge dem skatteavdrag för framgångsrika projekt och/eller gratis utbildning genom ett utvalt nätverk av institutioner.

Sammanfattning

• Yrkesutbildning som den en gång var
• Utvecklingen av yrkesutbildningen: läs- och skrivkunnighet
• Den nya läs- och skrivkunnigheten: att överbrygga den digitala klyftan
• Internets möjligheter
• Företagens stöd till utbildning