Sök essä

Avancerad Sökning

Gymnasieuppsats

Intelligens 2

|

Intelligens 2

Kategori: Biologi | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 4

Description: INTELLIGENSEN ------------- Litet teoretiskt, kanske vi skall börja med att ta reda på om ordet. Det kommer från latinets \'intelligere\' som ungefär betyder \"iaktta, ...

Lökar och Suckulenter

|

Lökar och Suckulenter

Kategori: Biologi | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 2

Description: Av: Andreas Gren Betyg: Mycket Bra Kurs: Naturkunskap Kurs A Skola: Litorina FHSK, Karlskrona Tid för arbete: 30 minuter (förväntade mig inte det betyget för det lilla arbetet) Lökar och Suck...

Näringslära

|

Näringslära

Kategori: Biologi | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 4

Description: 2001-11-02 Näringslära [pic] ...

Skelettet och musklerna

|

Skelettet och musklerna

Kategori: Biologi | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 3.5

Description: Skelettet och musklerna Vad har skelettet för funktion? skelettet har som funktion att bära upp kroppen då musklerna inte klarar detta skälv, dessutom ska skelettet sk...

Amfetamin 2

|

Amfetamin 2

Kategori: Biologi | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 2

Description: Hur påverkas kroppen av amfetamin? Kroppen påverkas väldigt allvarligt av denna drog, har man en gång provat den så är det svårt att inte göra det igen. Det har gjort...

Blodet

|

Blodet

Kategori: Biologi | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 4

Description: Blodet Arbetet gjort av: ...

Ekologi 1

|

Ekologi 1

Kategori: Biologi | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 3

Description: Skogen Urskog: En urskog har vuxit och föryngrat sig själv utan påverkan från människan. Det skapas ett rikligt busk- och fältskikt när ett träd dör, det skapas också ljusa gläntor och ...

Barrskogen

|

Barrskogen

Kategori: Biologi | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 1.25

Description: Barrskog Sverige har naturliga förekomster av barrträden gran, tall och en. Enar växer i regel på torr och öppen mark som buskar. I stället för den vanliga tallen så planteras contortatall...

DNA 1

|

DNA 1

Kategori: Biologi | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 5

Description: [pic] [pic] [pic] Johan Bäckström, NV3d, Lundbygymnasium, 1996-03-07 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ...

Arvsmassa

|

Arvsmassa

Kategori: Biologi | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 4

Description: Extra arbete i biologi!! I Byhåla är det inte så stor inflyttning utan ibland så gifter sig kusiner med varandra. En kvinna bär på anlag för dvärgväx men är sjä...
Syndicate content