Sök essä

Avancerad Sökning

Fysik

Lab EMS

|

Lab EMS

Kategori: Fysik | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 4

Description: LABORATIONSRAPPORTUPPGIFT Att bestämma den elektromotoriska spänningen (ems) och den inre resistansen hos ett 4,5 V torrbatteri med en grafisk metod.MATERIAL Skjutr...

Vattenkraft

|

Vattenkraft

Kategori: Fysik | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 5

Description: Vattenkraft Porsi vattenkraftverk i Lule älv. Av: Petter Filipsson 9c Allmän...

Kärnkraft

|

Kärnkraft

Kategori: Fysik | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 3

Description: s. 2 Inledning, vattenverk. s. 3 Vattenverk forts, vindkraft. s 4 Kärnkraft. s. 5 Historia, Sveriges reaktorer. s. 6 Sveriges reaktorer forts. Reaktortyper, Kärnkraft i världen. s. 7 Kärnk...

Supersträngteorin

|

Supersträngteorin

Kategori: Fysik | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 5

Description: SupersträngteorinDet ligger ett mörkt moln över den moderna vetenskapen. Vi har två teorier till att förklara vårt universum - relativitetsteorin som förklarar de...

D-T fusion samt Solens totala energi

|

D-T fusion samt Solens totala energi

Kategori: Fysik | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 5

Description: Min amatöruträkningBakgrund: Detta är en uträkning på hur mycket solen kommer att generera under sin livstid, jag har tagit solens ursprungliga massa och även dess ursprungliga andel H. Dessa ...

Generatorn

|

Generatorn

Kategori: Fysik | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 1

Description: Generatorer Generatorn (dynamo) är en maskin som omvandlar rörelseenergi till elektrisk energi. Generatorn är en konstruktion som är till för att åstadkomma elektrisk- eller kemisk energi. ...

Ljudet örat och gitarren

|

Ljudet örat och gitarren

Kategori: Fysik | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 2

Description: [pic] LjudetSom alla i klassen vet, efter intressanta och bra filmer, så uppstår ljudet vid vibrationer eller svängningar. Man kan säga att det nästan fungerar ...

Laborationsrapport Smältning Och Stelning sida 3

|

Laborationsrapport Smältning Och Stelning sida 3

Kategori: Fysik | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 1

Description: I can't open '/home/virtual/site1/fst/var/www/html/uppladdat/text/Laborationsrapport2sid3.doc' for reading

...

Laborationsrapport Isolering sida 2

|

Laborationsrapport Isolering sida 2

Kategori: Fysik | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 5

Description: I can't open '/home/virtual/site1/fst/var/www/html/uppladdat/text/Laborationsrapport1sid2.doc' for reading

...

Laborationsrapport Isolering sida 4

|

Laborationsrapport Isolering sida 4

Kategori: Fysik | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 1

Description: I can't open '/home/virtual/site1/fst/var/www/html/uppladdat/text/Laborationsrapport1sid4.doc' for reading

...
Syndicate content