Sök essä

Avancerad Sökning

Fysik

atombomben 2

|

atombomben 2

Kategori: Fysik | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 1

Description: 1. (1p) D 2. (1+1p) (she is) studying + (she is) working (in a restaurant) 3. (1+1p) go back to (Great) Britain / London + finish her studies / graduate / get her degree (in Scandinavian studies...

Allmänt om Rymden

|

Allmänt om Rymden

Kategori: Fysik | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 4

Description: 1 MerkuriusMerkurius är den första planeten från solen sett, ca: 57.9milj. km därifrån och diametern är ca: 488mil. M...

Biobränslen

|

Biobränslen

Kategori: Fysik | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 5

Description: I can't open '/home/virtual/site1/fst/var/www/html/uppladdat/text/Biobränslen.rtf' for reading

...

Skiftnyckel

|

Skiftnyckel

Kategori: Fysik | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 3

Description: I can't open '/home/virtual/site1/fst/var/www/html/uppladdat/text/Skiftnyckel.rtf' for reading

...

transistorn

|

transistorn

Kategori: Fysik | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 4

Description: Transistorn Transistorn är kanske den enskilda uppfinning som har förändrat vårat liv mest. Denna lilla konstruktion är själva grunden för datoriseringen och kommunikationsamhället....

Fiberoptik

|

Fiberoptik

Kategori: Fysik | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 5

Description: I can't open '/home/virtual/site1/fst/var/www/html/uppladdat/text/Fiberoptik.wps' for reading

...

Galileo Galilei

|

Galileo Galilei

Kategori: Fysik | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 4

Description: I can't open '/home/virtual/site1/fst/var/www/html/uppladdat/text/Galileo Galilei.wps' for reading

...

Tobak

|

Tobak

Kategori: Fysik | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 5

Description: I can't open '/home/virtual/site1/fst/var/www/html/uppladdat/text/Tobak.doc' for reading

...

Vågkraft

|

Vågkraft

Kategori: Fysik | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 3

Description: Vågkraftoch tidvattenkraft - Jag valde det här ämnet eftersom jag inte har en sådan stor koll på hur detta fungerar. Därför ville jag gärna ta reda på lite mer eftersom j...

Laborationsrapport - Rörelsemängd

|

Laborationsrapport - Rörelsemängd

Kategori: Fysik | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 4

Description: LM Engströms Gymnasium Alexander Edsmyr 860113-0431 NV3A Fysik B Examinator: Eva-Lena Ivarsson 2004-11-25 Laborationsrapport: Rörelsemängd Resultat: Rörels...
Syndicate content